شرکت تعاونی کشت و کار نوآوران با نام تجاری (صنایع گلخانه ای آراز) به عنوان شرکت مادر کنسرسیوم صنعت گلخانه ای کشور

متشکل از بزرگترین شرکتهای داخلی و خارجی در حوزه مشاوره، طراحی و ساخت و تجهیز گلخانه و مشاوره کاشت و بازرگانی محصولات کشاورزی با استقرار دفتر مهندسی و انبار و خط تولید سازه های مدرن گلخانه ای در مرکز و شمال غرب کشور (اصفهان، تهران و تبریز) در راستای تجمیع فعالیت­های تخصصی و

کاهش قیمت تمام شده سازه و نهاده ها، آمادگی کامل دارد تا تجربه نزدیک به دو دهه فعالیت مستمر شرکتهای مذکور را به پروژه شما منتقل نماید. امید است با کار تیمی و همکاری جمعی، ایران عزیز را به قطب صنعت گلخانه ای جهان تبدیل کنیم.

سرفصل خدمات مهندسي قابل ارائه توسط صنایع گلخانه ای آراز

انجام مطالعات اولیه امکان سنجی و مشاوره کلی پیش از سرمایه گذاری

 • انجام مطالعات مجتمع های گلخانه ای و واحدهای انفرادی
 • تدوین جدول زمانبندی پیشرفت فیزیکي طرح به انضمام بودجه بندی
 • دفاع ازطرح در ارگانهای دولتي ، بانکها، وزارتخانه ها و…
 • انجام تور بازدید از پروژه های انجام شده داخل و خارج کشور
 • طراحي سایت پلان
 • طراحي گلخانه )سازه و …) و برآورد و محاسبه سیتم های گرمایش، سرمایش و تهویه
 • طراحي سکو، بستر کشت و ارائه نقشه های اجرایي
 • طراحي و محاسبه ایستگاه های آبیاری در کشت های هیدروپونیک و محاسبه فرمولهای تغذیه کشت های مختلف بر اساس آنالیز آب و شرایط محیطي
 • انتخاب ارقام مناسب برای کاشت در اقلیمهای مختلف با توجه به بانک اطلاعات تهیه شده توسط این شرکت
 • برآورد مقدار و نوع مواد بستری کودهای شیمیایي، سموم و تنظیم کننده های رشد مورد نیاز در طول پرورش
 • تامین و واردات پایه های مادری، اندام های تکثیر ارقام انتخابي از بهترین شرکت های تولید کننده در دنیا
 • تامین و واردات مواد بستری Coco Peat-Peat moss-Vermiculite- Perlite- Rockwool
 • تامین کلیه تجهیزات سرمایشي-گرمایشي و تهویه ای گلخانه ای
 • تهیه دستور العمل های اجرایي در مدیریت گلخانه، مبارزه با آفات و بیماریها
 • نظارت و مانیتورینگ رشد مطلوب محصول در طول دوره رشد
 • ارائه جدول عملیاتي بر اساس تنظیم پیک تولید مناسب با تقاضای بازار
 • کمک و مشاوره در بازاریابي و فروش و خرید تضمیني محصول تولیدی در داخل و خارج از کشور